Baggrund for rådgivning

Selskabet er oprettet i 2015 af Aksel Mortensgaard, efter selvvalgt pensionering fra stillingen som direktør for Partnerskabet for brint og brændselsceller. Rådgivning vil derudover være baseret på mangeårig erfaring med ansættelse inden for fagområderne olie og naturgas samt vedvarende energiteknologi i Klima- og Energiministeriet (EUDP sekretariatet).